Halloween party ideas 2015

Tại trường Đại học Cần Thơ các tổ chức cơ sở hội sinh viên được chia theo tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị này trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Các cơ sở trực thuộc Hội sinh viên trường gồm các Liên chi hội sinh viên, dưới các Liên chi hội có các Chi hội sinh viên.

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đối với An Giang có Liên chi hội sinh viên An Giang gồm 8 đơn vị chi hội sinh viên trực thuộc.

1. Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân: tập hợp sinh viên tại huyện An Phú và huyện Phú Tân
2. Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu: tập hợp sinh viên tại huyện Châu Phú và thị xã Tân Châu
3. Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên: tập hợp sinh viên tại thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên
4. Chi hội sinh viên Châu Thành: tập hợp sinh viên tại huyện Châu Thành
5. Chi hội sinh viên Chợ Mới: tập hợp sinh viên tại huyện Chợ Mới
6. Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn: tập hợp sinh viên tại thành phố Long Xuyên và huyện Tri Tôn
7. Chi hội sinh viên Thoại Sơn: tập hợp sinh viên tại huyện Thoại Sơn
8. Chi hội sinh viên An Giang - phân hiệu Hòa An: tập hợp sinh viên đang học tập tại phân hiệu Hòa An của trường Đại học Cần Thơ

VỀ CƠ CẤU ĐIỀU HÀNH
Mỗi đơn vị có Ban chấp hành để điều hành hoạt động và hỗ trợ hội viên, Ban chấp hành hoạt động theo nhiệm kì, cuối nhiệm kì tổ chức Đại hội để bầu Ban chấp hành nhiệm kì mới. Đối với đơn vị chi hội mỗi nhiệm kì là 1 năm, đối với đơn vị liên chi hội mỗi nhiệm kì là 2 năm.

Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên An Giang chịu trách nhiệm quản lý, định hướng tổ chức các hoạt động của 8 đơn vị chi hội sinh viên trực thuộc, bao gồm 15 thành viên (trong đó có 7 thành viên thường trực gồm: 01 Liên chi hội trưởng, 02 Liên chi hội phó, 01 Ủy viên tài chính, 01 Ủy viên thông tin, 01 Ủy viên phụ trách lao động và 01 Ủy viên phụ trách Công tác xã hội).

Ban chấp hành các chi hội sinh viên chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức, hỗ trợ hội viên của đơn vị mình, tùy theo số lượng hội viên mà Ban chấp hành có từ 3 đến 5 thành viên gồm Chi hội trưởng, Chi hội phó, các Ủy viên.

Để thực hiện chuyên trách nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ BCH Liên chi hội trong các công tác điều hành có Văn phòng Liên chi hội sinh viên An Giang.

Ngoài ra, còn có một ban chuyên môn trực thuộc BCH Liên chi hội là Ban Thông tin & Truyền thông, phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động.

VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG
Liên chi hội sinh viên An Giang và các đơn vị chi hội sinh viên tổ chức các hoạt động nhằm phát triển sinh viên, kết nối và hỗ trợ sinh viên An Giang đang học tập tại trường Đại học Cần Thơ. Một số hoạt động tiêu biểu như:
- Hoạt động học tập: CLB Tiếng Anh của các đơn vị chi hội sinh viên, tổ chức Ngày hội sách, vận động học bổng cho sinh viên nghèo, học bổng Tình An Giang,...
- Hoạt động thể dục-thể thao: Hội thao truyền thống, các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị...
- Hoạt động rèn luyện phẩm chất: vận động sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic Khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng sinh viên để hỗ trợ, động viên kịp thời...
- Hoạt động tình nguyện: Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, các hoạt động Công tác xã hội...
- Hoạt động hội nhập quốc tế: phối hợp với Đoàn-Hội sinh viên trường tham gia các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, chương trình trao đổi sinh viên...

VỀ HỢP TÁC HỖ TRỢ SINH VIÊN
- Đơn vị kết nghĩa: phường Đoàn Xuân Khánh (quận Ninh Kiều)
- Đơn vị hợp tác hỗ trợ sinh viên: Trung tâm hỗ trợ & phát triển sinh viên Cần Thơ
Được tạo bởi Blogger.