Halloween party ideas 2015

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI SINH VIÊN
LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG

Bước 1: Tải mẫu đơn xin gia nhập hội và điền đầy đủ thông tin


Bước 2: Nộp đơn cho BCH chi hội sinh viên mà bạn muốn gia nhập cùng với 2 ảnh thẻ 3x4
Thông tin liên lạc BCH chi hội sinh viên: xem tại đây

Hỗ trợ thêm:
- Nếu bạn gặp vấn đề về tải file vui lòng gửi email đến địa chỉ quantri.lienchiangiang@gmail.com
- Nếu cần tư vấn hỗ trợ về hoạt động Hội vui lòng gửi email đến: bch.lienchiangiang@gmail.com

Xem danh sách hội viên: tại đây
Được tạo bởi Blogger.