Halloween party ideas 2015

 CHÀO ĐÓN CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Lời đầu tiên, Liên chi hội sinh viên An Giang (LCHSV An Giang) gửi đến các bạn Tân sinh viên K47 lời chúc mừng khi bước vào ngôi trường mang tên trường Đại học Cần Thơ. Là Tân sinh viên và là người con của miền đất phù sa, phải chăng trong lòng chúng sẽ có một chút nhớ nhà và lạc lõng trên con đường mang tên Đại học. 

" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn" 

Xa nhà, xa quê hương, đến vùng đất Cần Thơ để tìm kiếm con chữ, sẽ không thể nào không cảm thấy bở ngỡ, bơ vơ giữa vùng đất mới này. Thấu hiểu điều đó, các bạn sinh viên đã tụ họp lại thành các Liên chi hội, Hội sinh viên để cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Từ đây, các bạn sinh viên đã phát huy tinh thần “đoàn kết, chia sẻ, kết nối hình chữ S”. Phát huy tối đa nghĩa cử cao đẹp đó, LCHSV An Giang là nơi tập hợp các bạn sinh viên đến từ vùng đất Thất Sơn - An Giang,  LCHSV An Giang sẽ luôn là người đồng hành, là cầu nối giúp kết nối các bạn lại tại quãng đường đại học này.

Để kịp thời nắm bắt thông tin và hỗ trợ các bạn Tân sinh viên, LCHSV An Giang thông tin đến các bạn các trang thông tin sau như sau:

** Về Trường Đại học Cần Thơ

Web chính thức: https://www.ctu.edu.vn/ 

Fanpage Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/CTUDHCT/ 

Fanpage Phòng Đào Tạo Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/daa.ctu.edu.vn/ 

Fanpage Đoàn TN- Hội SV Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/CTU.Youth/ 

** Về Liên Chi Hội Sinh Viên An Giang

Web chính thức: http://www.lienchiangiang.vn/?m=1 

Fanpage: https://www.facebook.com/lienchiangiang/ 

Liên Chi Hội Trưởng :

- Anh: Lý Trương Khang - Sdt: 0961449653

- Link: https://www.facebook.com/khangsgri.ly

Liên Chi Hội Phó: 

- Chị: Đinh Thị Diễm An - Sdt: 0774066843

- Link: https://www.facebook.com/anan.hey.9 

- Anh: Lê Ngọc Thái - Sdt: 0337353118 

- Link: https://www.facebook.com/lengocthai00

Liên Chi hội sinh viên An Giang - Đại học Cần Thơ


Liên Chi hội sinh viên An Giang bao gồm tám đơn vị trực thuộc và một Ban chuyên môn như sau: 

•   Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn 

- Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn tập hợp sinh viên tại Thành phố Long Xuyên và Huyện Tri Tôn

- Chi hội trưởng: Anh Huỳnh Thiện Ngân ( Sdt: 0342727565)  - https://www.facebook.com/huynhthienngan.30.03.06 

- Fanpage: https://www.facebook.com/longxuyentriton/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/chsvlxtt/?ref=share 

Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn


•   Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân

- Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân tập hợp sinh viên tại Huyện An Phú và Huyện Phú Tân

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Văn Chí Thanh (Sdt: 0398392471) - https://www.facebook.com/thanh.ne.1422 

- Fanpage: https://www.facebook.com/chsvanphuphutan/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/chsv.anphu.phutan/?ref=share 

Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân


•   Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu

- Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu tập hợp sinh viên tại Huyện Châu Phú và Thị xã Tân Châu

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Hoài Tân ( Sdt: 0379586235) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100006322217665 

- Fanpage: https://www.facebook.com/chsvchauphutanchau/ 

- Group:https://www.facebook.com/groups/471590219548477/?ref=share&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcPXOsLYRszhBcjXT65kOI8i8cblSo8wUo9pOsXbRMLVTN9i8ZeYUc5iRoqoE3GuE38oCJKwN2zSBo8i8c5mS6ba8ZeYCZWqE3WoCZ4r8drz 

Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu


•   Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên

- Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên tập hợp sinh viên tại Thành phố Châu Đốc và Huyện Tịnh Biên

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Ngọc Tú (Sdt:  0368391897) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008149026206 

- Fanpage: https://www.facebook.com/CHSVCDTB/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/CHSVCDTB/?ref=share 

Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên


•   Chi hội sinh viên Châu Thành

- Chi hội sinh viên Châu Thành tập hợp sinh viên tại huyện Châu Thành

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Thanh Toàn (Sdt: 0396633241) - https://www.facebook.com/wolf.toan 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/FamilyCute0503/ 

- Group:https://www.facebook.com/groups/2194769017332050/ 

Chi hội sinh viên Châu Thành


•   Chi hội sinh viên Thoại Sơn 

- Chi hội sinh viên Thoại Sơn tập hợp sinh viên tại huyện Thoại Sơn

- Chi hội trưởng: Anh Lý Toàn Quốc (Sdt: 0337010565) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100024526206254 

- Fanpage: https://www.facebook.com/thoaison.bchchsv 

- Group:https://www.facebook.com/groups/379500258856229/?ref=share 

Chi hội sinh viên Thoại Sơn 


•   Chi hội sinh viên Chợ Mới 

- Chi hội sinh viên Chợ Mới tập hợp sinh viên tại huyện Chợ Mới

- Chi hội trưởng: Anh Châu Văn Việt Nhựt ( Sdt: 0528645912)  https://www.facebook.com/profile.php?id=100042230301455 

- Fanpage: https://www.facebook.com/chsvcm/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/128930897312261/?ref=share 

Chi hội sinh viên Chợ Mới 


•   Chi hội sinh viên An Giang - Phân hiệu Hoà An

- Chi hội sinh viên An Giang - Phân hiệu Hoà An tập hợp sinh viên An Giang đang học tập tại phân hiệu Hoà An - Trường Đại học Cần Thơ

- Chi hội trưởng: Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh ( Sdt: 0964230300) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100052875673704 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/chsvaghactu/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/chsvaghactu/?ref=share 

Chi hội sinh viên An Giang - Phân hiệu Hoà An


•   Ban Thông Tin và Truyền thông LCHSV An Giang  

- Trưởng Ban: Chị Đinh Thị Tiểu Yến (Sdt: 0837913493) - https://www.facebook.com/dinhthitieuyen 

- Phó Ban : Anh Lê Minh Phong (Sdt: 0394781496) - https://www.facebook.com/leminhphong1004 

- Phó Ban : Anh Lê Hữu Tín ( Sdt: 0838271423) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100006861949290 

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThongTinTruyenThongCTU/ 

Ban Thông Tin và Truyền thông LCHSV An Giang 

Ban Thông tin & Truyền thông LCHSV An Giang

Ảnh: Lê Hữu Tín

Tin: Lê Minh Phong


Được tạo bởi Blogger.