Halloween party ideas 2015

Bắt đầu từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 các Đại hội của các đơn vị LCHSV An Giang lần lượt
diễn ra. Nhằm không ngừng phát huy sự hăng hái và tự hào  8 đơn vị CHSV trực thuộc liên chi
đã long trọng tổ chức Đại Hội nhằm báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh
viên nhiệm kỳ 2018-2019.Tất cả Đại Hội của các đơn vị đều diễn ra thành công tốt đẹp với sự
tham dự của các cấp lãnh đạo địa phương Hội, các Anh Chị BCH Liên chi, các đơn vị BCH chi
hội đã góp phần tạo nên phần trang trọng  cho Đại hội.


Chúc mừng các BCH cũ của chị hội đã xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ
2018-2019 dẫn dắt chi hội ngày càng có bước tiến thu hút nhiều hội viên và vững mạnh.
Sau đây là Danh sách cơ cấu BCH của 8 đơn vị CHSV nhiệm kỳ  mới 2019-2020:
1_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 22/9/2019 CHSV An Phú - Phú Tân

 • Chi hội trưởng: Anh Võ Nhỉ Khang
 • Chi hội phó: Anh La Phi Phàm
 • Ủy viên BCH: Chị Thái Dương Phương Thảo
 • Ủy viên BCH: Chị Ngô Thị Diễm Huỳnh
 • Ủy viên BCH: Anh Ngô Tùng Thiện

2_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 26/9/2019 CHSV An Giang - Hoà An

 • Chi hội trưởng: Phần Duy Khang
 • Chi hội phó: Nguyễn Thị Kiều Trinh
 • Ủy viên BCH: Phạm Thị Linh3_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 29/9/2019 CHSV  Thoại Sơn

 • Chi hội trưởng: Anh Lương Thành Nhơn
 • Chi hội phó: Chị Võ Thị Kiều Trinh
 • Ủy viên BCH: Chị Đinh Thị Diễm An
 • Ủy viên BCH: Anh Bùi Thành Đạt
 • Ủy viên BCH: Chị Lê Ngọc Như Xuân4_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 29/9/2019 CHSV Châu Phú - Tân Châu

 • Chi hội trưởng: Anh Trần Hoàng Phúc
 • Chi hội phó:  Anh Nguyễn Hoài Tân 
 • Ủy viên:  Chị Châu Ngọc Thùy Dương
 • Ủy viên:  Chị Đinh Thị Hồng Gấm
 • Ủy viên:  Chị Nguyễn Thị Yến Vi5_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 06/10/2019 CHSV Châu Thành

 • Chi hội trưởng: Anh Lý Trương Khang
 • Chi hội phó:  Anh Trần Thành Bình 
 • Ủy viên:  Chị Phạm Thị Kim Thoa
 • Ủy viên:  Chị Trần Thị Mỹ Duyên
 • Ủy viên:  Anh Trần Lộc Phương

6_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 06/10/2019 CHSV Chợ Mới

 • Chi hội trưởng: Anh Lê Ngọc Thái
 • Chi hội phó: Chị Bùi Nguyễn Hải Yến
 • Ủy viên BCH: Chị Bùi Thị Hoàng Yến
 • Ủy viên BCH: Anh Nguyễn Quốc Huy
 • Ủy viên BCH: Anh Võ Bảo Thống


7_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 13/10/2019 CHSV  Châu Đốc - Tịnh Biên

 • Chi hội trưởng: Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh
 • Chi hội phó: Chị Bùi Nguyễn Hải Yến
 • Ủy viên BCH: Chị Nguyễn Cao Thảo Ngân
 • Ủy viên BCH: Anh Huỳnh Trung Tính
 • Ủy viên BCH: Anh Trần Kỳ Anh

8_ Danh sách cơ cấu BCH Đại hội ngày 13/10/2019 CHSV Long Xuyên - Tri Tôn

 • Chi hội trưởng: Anh Neáng Quang
 • Chi hội phó: Huỳnh Thiện Ngân
 • Ủy viên BCH: Chị Lâm Thị Trúc Như
 • Ủy viên BCH: Anh Đỗ Trung Khôi
 • Ủy viên BCH: Anh Nguyễn Phước Giàu

Chúc mừng các bạn BCH nhiệm kỳ mới đã tiếp nối trở thành những Leader. Chúc các bạn đoàn
kết gắn bó dẫn dắt  chi hội ngày càng phát triển có những bước tiến mới sáng tạo và hoạt động
thật nhiều nhiệt huyết góp phần tạo nên ngôi nhà LCHSV An Giang vững mạnh và hội nhập.

Ban Thông Tin & Truyền Thông

Được tạo bởi Blogger.