Halloween party ideas 2015


HỌP MẶT BAN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
B4T RA MẮT NHIỆM KỲ 2019-2020
Vào tối ngày 05/10/2019 tại phòng học 103/C1 Khu II Đại Học Cần Thơ, Ban Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức buổi "Họp mặt B4T" nhằm tổng kết lại các hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2019, tuyên bố hết nhiệm kỳ  bàn giao nhiệm vụ cho các thành viên B4T nhiệm kỳ mới 2019-2020.
Ban Thông Tin & Truyền Thông nhiệm kỳ 2019-2020
Trong buổi họp mặt, B4T rất vinh dự khi được đón tiếp các anh chị Nguyên là BCH của Ban Thông tin
Truyền thông qua các nhiệm kỳ,  các anh chị BCH Liên chi, BCH Chi hội thuộc Liên chi hội sinh viên
An Giang đã đến tham dự và góp ý kiến giúp cho buổi Họp Mặt Ban thêm phần ý nghĩa.
Ảnh lưu niệm buổi họp mặt B4T nhiệm kỳ 2019-2020
“Tre già, măng mọc” các thế hệ anh chị Ban Thông tin & Truyền thông đã truyền lửa cho các bạn truyền
thông viên trong suốt những năm vừa qua, tiếp nối các thế hệ Anh Chị tất cả các truyền thông viên đã cùng
nhau nhìn lại những hoạt động, những điều  vui buồn mà họ đã trải nghiệm cùng nhau trong suốt một năm
vừa qua, tìm ra ưu điểm để phát huy tốt hơn, nhược điểm để rút kinh nghiệm và khắc phục, trao đổi lấy ý
kiến của BCH Liên chi hội, BCH các chi hội để B4T ngày càng hoàn thiện và phát triển tốt hơn.
Chị Trần Thị Thu Sương - Nguyên trưởng ban B4T nhiệm kỳ 206-2017
bày tỏ cảm xúc và truyền lửa nhiệt huyết
B4T 2018-2019 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ
Ban Thông tin và Truyền thông đã ra mắt các truyền thông viên mới, mở ra nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ
2019-2020. Tin rằng với sự dẫn dắt của Anh Lê Duy Thụy- Trưởng ban Thông tin & Truyền thông nhiệm kỳ
2019-2020 cùng 10 bạn truyền thông viên của Ban nhiệm kỳ mới sẽ mang lại làn gió mới cho B4T, đề ra
phương hướng phát triển để B4T ngày càng hoàn thiện hơn, tiếp nối ngọn  lửa cho Truyền thông An Giang,
ngọn lửa mang tên GIC Bản lĩnh- Tận Tâm- Sáng Tạo

11 Truyền thông viên chính thức đeo thẻ Ban ra mắt nhiệm kỳ mới 2019-2020

Ban Thông tin & Truyền Thông
Được tạo bởi Blogger.