Halloween party ideas 2015


Được sự ủy nhiệm của Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, Ban thường vụ tỉnh An Giang thông báo đến các bạn sinh viên của tỉnh An Giang đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng phía nam về xét cấp học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học kỹ thuật 2019-2020

- Hạn chót nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày  27/9/2019
- Xem thông tin chi tiết tại đây.
Ban Thông tin & Truyền thông
Nguồn: BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN AN GIANG

Được tạo bởi Blogger.