Halloween party ideas 2015

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN 

HỌC KÌ HÈ NĂM HOC 2018 -2019


Thời gian đăng kí học phần và cập nhật kế hoạch học tập sinh viên cần lưu ý các mốc thời gian sau:
*  Đăng ký HP từ 16/4 đến 12/5/2019

*  Điều chỉnh KHHT từ 06/5 đến 12/5/2019

*  Bắt đầu giảng dạy từ 20/5/2019

* SV điều chỉnh kết quả đăng ký học phần (tuần đầu tiên của học kì hè) từ: 20/5 đến 26/5/2019

Xem chi tiết tại link: https://bom.to/1kxjK


Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản


Được tạo bởi Blogger.