Halloween party ideas 2015


* Sinh viên điều chỉnh thông tin cá nhân (do nhập sai) làm theo hướng dẫn như sau:

1/ Ghi thông tin điều chỉnh tại trang điều chỉnh. 
2/ Sinh viên điều chỉnh thông tin Ngày Vào Đoàn, thông tin về Chi Hội thì liên hệ Văn Phòng Đoàn Khoa hoặc Đoàn Trường.
3/ Sau 05 ngày, sinh viên kiểm tra lại hệ thống để kiểm tra lại thông tin cập nhật (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
4/ Nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên hoặc email: ttkhai@ctu.edu.vn để được hướng dẫn.
* Những trường hợp khác (được cấp thẩm quyết định thay đổi: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh) thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.
Điều chỉnh thông tin sinh viên tại đây
Ban Thông tin & Truyền thông

Nguồn: ctu.edu.vn 
Được tạo bởi Blogger.