Halloween party ideas 2015

Các bạn lưu ý, sắp xếp thời khóa biểu trước dựa trên các lớp học phần được mở trong học kỳ bằng cách tra cứu trên hệ thống quản lý. Thời gian đăng kí học phần từ ngày 03/12/2018 - 23/12/2018, tùy thuộc vào các đơn vị khoa nào sẽ có thời gian cụ thể riêng.
Sau đây là nội dung công việc và thời gian thực hiện các bạn cần nhớ kĩ


Link chi tiết tại đây   
Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.