Halloween party ideas 2015

HDBank An Giang đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại nhiều vị trí làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang dành cho các ứng viên tự tin, năng động, nhiệt huyết, đam mê. Cụ thể các vị trí tuyển dụng:
+ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân;
+ Trợ lý quan hệ khách hàng cá nhân;
+ Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
+ Trợ lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp.
* P/s: Địa bàn ưu tiên tại Tp. Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Đốc, Châu Phú, Tân Châu, Chợ Mới.
* Note: HDBank An Giang sẽ là nơi giúp các ứng viên/nhân viên có cơ hội được trải nghiệm, cống hiến, tỏa sáng, thăng tiến trong một môi trường làm việc đầy năng động và đoàn kết.
HDBank cam kết lợi ích cao nhất!


Được tạo bởi Blogger.