Halloween party ideas 2015

Thực hiện theo kế hoạch số 1-KH/CLB ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Câu Lạc Bộ Hapkido Thanh Niên Thành Phố Cần Thơ về việc xét học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Đại học Cần Thơ. Nay Ban chủ nhiệm Câu Lạc Bộ thông tin về học bổng như sau:
1. Số lượng :10 suất
2. Tiêu chí: Tiêu chí để xét cấp học bổng là nhằm giúp đỡ sinh viên có ý chí, nghị lực vượt lên hoàn cảnh để phấn đấu học tập.  Học bổng dành ưu tiên cho những sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo gặp khó khăn về kinh tế.
3. Đối tượng: 
- Sinh viên trường Đại học Cần Thơ (không phân biệt khoá, ngành học)
4. Hồ sơ xét học bổng:
- Đơn xin cấp học bổng (Theo mẫu đính kèm)
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có) hoặc trình bày ngắn gọn về hoàn cảnh.
- Kết quả học tập 2 học kì năm học 2017-2018
5. Thời hạn và thông tin người nhận hồ sơ 
-Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/09/2018 (thứ 4).
-Hồ sơ của các bạn vui lòng gửi trực tiếp vào địa chỉ mail: nhthinhbvtv@gmail.com.
Khi gửi các bạn kèm theo thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, ngành học, khoá học), số điện thoại và đề tên mail là : HỒ SƠ HỌC BỔNG HAPKIDO.
Đối với những sinh viên có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, các bạn có thể sử dụng file ảnh để gửi.
- Mọi thắc mắc xin liên hệ: Nguyễn Hữu Thịnh – 0971747138
Để học bổng được trao gửi đến những sinh viên cần hỗ trợ, rất mong mọi người chia sẻ và nếu biết về hoàn cảnh khó khăn của những người bạn xung quanh mình có thể giới thiệu cho Ban chủ nhiệm CLB theo thông tin liên hệ phía trên.
Trân trọng !
Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.