Halloween party ideas 2015


Căn cứ kế hoạch số 349/KH.XS ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, về kế hoạch cấp phát học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2018-2019, Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo triển khai học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học như sau:

A. Đối tượng, nguyên tắc
- Học sinh, sinh viên An Giang đang học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng trong tỉnh và các trường Đại học công lập trong và ngoài tỉnh, trong năm học 2018 - 2019.
- Có đủ các điều kiện (hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, rèn luyện).
- Sinh viên đang nhận học bổng bảo trợ hoặc khuyến tài, nhưng không đủ điều kiện tái cấp, theo nguyên tắc là không được hạ tiêu chuẩn để xét cấp học bổng ở mức thấp hơn. Tuy nhiên nếu sinh viên này đầy đủ điều kiện để xét cấp học bổng khuyến học (thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đạt kết quả học tập năm học 2017-2018 lọại Khá), thì Hội Khuyến học tỉnh sẽ xem xét và trao đổi với Công ty trước khi quyết định chuyển học bổng khuyến học.
B. Điều kiện, tiêu chuẩn xét học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang
I. Học bổng Khuyến học
1. Tiêu chuẩn  học tập, rèn luyện:
- Cấp mới: Sinh viên Đại học năm thứ nhất có điểm thi đầu vào 03 môn thi (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) từ 16 điểm trở lên.
- Tái cấp: Sinh viên đạt thành tích học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên.
2. Định mức học bổng: Học bổng được cấp 2 lần/năm học (4 triệu đồng/lần).
II. Học bổng Khuyến tài
1. Hoàn cảnh gia đình: không phân biệt hoàn cảnh gia đình.
2. Tiêu chuẩn học tập, rèn luyện
- Cấp mới: Sinh viên Đại học năm thứ nhất có điểm thi đầu vào 03 môn thi (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) đạt từ 16 điểm trở lên. Trường hợp trúng tuyển theo dạng xét học bạ và tuyển thẳng thì phải có kết quả học tập từ loại Giỏi trở lên của 02 năm học trước liền kề.
- Tái cấp: Sinh viên có thành tích học tập loại Giỏi, rèn luyện loại Tốt.
3. Định mức học bổng: Học bổng được cấp 2 lần/năm học (8 triệu đồng/lần).

III. Học bổng đặc biệt (bảo trợ)
1. Hoàn cảnh gia đình: cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn trong các hộ nghèo, là công dân tốt, có ý thức phấn đấu, vượt qua nghịch cảnh.
2. Tiêu chuẩn học tập, rèn luyện
 - Cấp mới: Sinh viên Đại học năm thứ nhất có điểm thi đầu vào 03 môn thi (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) đạt từ 22 điểm trở lên. Trường hợp, trúng tuyển theo dạng xét học bạ và tuyển thẳng thì phải có kết quả học tập từ loại Giỏi trở lên của 02 năm học trước liền kề.
- Tái cấp: Sinh viên đạt thành tích học tập loại Giỏi, rèn luyện loại Tốt.
3. Định mức học bổng: 28 triệu đồng/năm học. Học bổng được cấp 2 lần/năm học (14 triệu đồng/lần).

IV. Học bổng khiếm khuyết tay, chân
    Bên cạnh ý nghĩa về tài trợ, thì việc cấp học bổng khiếm khuyết tay chân xem như một phần thưởng cho các em sinh viên để vừa khuyến khích, động viên ý chí vượt khó, vượt qua mặc cảm về khiếm khuyết của cơ thể, vừa chia sẽ khó khăn với gia đình sinh viên.
1.      1. Khái niệm
a)     Khiếm khuyết tay: Là dạng khiếm khuyết không có tay hoặc có tay nhưng không cử động được hoặc khó khăn hoạt động như: cầm, nắm, viết,…
b)     Khiếm khuyết chân: Là ạng khiếm khuyết không có chân hoặc có chân nhưng không cử động được hoặc khó khăn trong vận động như: ngồi, đứng, đi lại,…
c)     Mức độ khiếm khuyết được chia làm 4 loại: 1 tay hoặc 1 chân; 1 tay và 1 chân; 2 tay hoặc 2 chân; 2 tay hoặc 2 chân trở lên.
2.      2. Điều kiện xét cấp học bổng
- Hoàn cảnh gia đình: không phân biệt hoàn cảnh gia đình
- Kết quả học tập: Phải đạt từ Trung bình trở lên. Mức học bổng phụ thuộc vào mức độ khiếm khuyết và kết quả học tập của sinh viên.
V. Hồ sơ xét cấp học bổng gồm
- Đơn xin cấp học bổng (chỉ dành cho đối tượng cấp mới, cấp bổ sung);
- Bản photo sổ hộ nghèo, sổ cận nghèo (chỉ dành cho đối tượng cấp mới, cấp bổ sung);
- Giấy báo trúng tuyển năm học 2018 – 2019 (do trường cấp, dành cho đối tượng cấp mới);
- Giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện năm học 2017 – 2018 (do trường cấp, dành cho đối tượng tái cấp);
- Giấy xác nhận khiếm khuyết do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với học bổng khiếm khuyết xin cấp lần đầu);
- Bản photo học bạ lớp 11 và 12 (xin cấp mới học bổng khuyết tài hoặc đặc biệt);
VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
1. Sinh viên Đại học ngoài tỉnh lập và nộp hồ sơ theo quy định, gửi về Quỹ Khuyến học tỉnh (Số 5 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 10/9/2018. Các hồ sơ trễ hạn sẽ không được xét.
2. Hội Khuyến học tỉnh sẽ cập nhật và đăng tải danh sách sinh viên ngoài tỉnh nộp hồ sơ tại Quỹ Khuyến học tỉnh. Hội Khuyến học công bố trên website Hội Khuyến học tỉnh từ sau ngày 30/8/2018 để sinh viên theo dõi. Nếu có sai sót, thiếu chính xác sinh viên phản ánh kịp thời qua số điện thoại (0296.3952790) hoặc gửi email của Hội Khuyến học tỉnh (hoikhuyenhoc@angiang.edu.vn) để xem xét và điều chỉnh.
3. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty XSKT An Giang và trường Đại học An Giang tổ chức lễ trao học bổng tập trung cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2018 (sẽ có thông báo cụ thể sau).
Tải mẫu đơn xét cấp học bổng tại đây.
Xem chi tiết thông tin học bổng tại đây.
Ban Thông tin & Truyền thông
Nguồn: hoikhuyenhoc.angiang.edu.vn 
Được tạo bởi Blogger.