Halloween party ideas 2015


Theo kế hoạch đã công bố, học kỳ 1 năm học 2018-2019 sẽ được tổ chức giảng dạy từ ngày 06/8/2018 đến (riêng khóa K44 sẽ bắt đầu từ 10/9/2018) đến 18/11/2018.

Các bạn xem kế hoạch giảng dạy chi tiết tại đây 
Ban Thông tin & Truyền thông
Nguồn: htql.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.