Halloween party ideas 2015

Học bổng ACECOOK dành cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm học 2018 – 2019
1. Đối tượng xét cấp học bổng
- Sinh viên chính quy thuộc các khóa 41, khóa 42 và khóa 43 đang theo học tại Trường đều có thể dự tuyển học bổng;
- Ưu tiên cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ;
- Có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm học kỳ I, năm học 2017 – 2018 từ khá trở lên;
- Sinh viên tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội, các hoạt động công tác xã hội hoặc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
- Chưa được nhận học bổng tài trợ có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên (trong năm học 2017 – 2018)
2. Giá trị và số lượng suất học bổng:
Mỗi suất học bổng trị giá tương đương 10.000.000 đồng/năm học (Mười triệu đồng/năm học).
Nhà tài trợ sẽ xem xét và tuyển chọn 20 suất học bổng dành cho sinh viên của trường Đại học Cần Thơ.
3. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng: theo Thông báo chung của Chương trình học bổng kèm theo
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn tại Địa chỉ Đại học Cần Thơ: https://tinyurl.com/hbacv2018-ctu hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2018 (Thứ Năm)
Mẫu đơn xin học bổng: https://goo.gl/FD9ZcR
.
Ban Thông tin & Truyền thông


Được tạo bởi Blogger.