Halloween party ideas 2015

Để có thể đủ điều kiện tái cấp Học bổng xổ số kiến thiết An Giang đợt 2 năm học 2017 – 2018. Hội Khuyến học tỉnh An Giang đề nghị tất cả các bạn học sinh, sinh viên đã nhận học bổng đợt 1 năm học 2017-2018 nhanh chóng gửi giấy xác nhận kết quả học tập và điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 - 2018 về Hội.
Lưu ý: Hạn chót gửi bổ sung kết quả học tập là ngày 08/03/2018. Sau thời gian quy định Hội khuyến học sẽ không xét hồ sơ (học bổng sẽ bị cắt).
Các bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.
Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.