Halloween party ideas 2015

Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông tin về Lễ Trao Học bổng Doãn Tới và Học bổng Quỹ Khuyến học An Giang đối với HSSV các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học)

Thời gian tổ chức: 9 giờ ngày 12/11/2017.
Địa điểm: Hội trường 150, trường Đại học An Giang (Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang). 
* Lưu ý: Sinh viên các trường ngoài tỉnh ký nhận học bổng trực tiếp, nên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. 
Xem thông báo tại đây.
Danh sách sinh viên nhận HB Doãn Tới tại đây.
Danh sách sinh viên nhận HB Quỹ Khuyến học tại đây.

Ban Thông tin & Truyền thông

Theo http://hoikhuyenhoc.angiang.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.