Halloween party ideas 2015

Học bổng XSKT An Giang đợt 1 năm 2017-2018 đã xét chọn 89 sinh viên:

1. Tái cấp: 53 sinh viên.
2. Cấp mới: 36 sinh viên. 

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ và trường Đại học An Giang tổ chức trao học bổng trực tiếp tại trường Đại học An Giang, vào trung tuần tháng 11/2017, có kết hợp trao học bổng Xổ số kiến thiết An Giang và Quỹ Khuyến học cho sinh viên các trường Cao đẳng nghề, Cao đẳng Y tế, Đại học An Giang và sinh viên Đại học ngoài tỉnh năm học 2017 - 2018 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Danh sách sinh viên được tái cấp học bổng tại đây.
Danh sách sinh viên được cấp mới học bổng tại đây.


Ban Thông tin & Truyền thông
Theo http://hoikhuyenhoc.angiang.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.