Halloween party ideas 2015

Nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016 - 2017, các Chi hội sinh viên trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang sẽ tổ chức Đại hội Chi hội sinh viên nhiệm kì 2017 - 2018. Đại hội CHSV là dịp để các bạn hội viên, sinh viên cùng nhìn lại một năm đã qua với các hoạt động đã diễn ra. Bên cạnh đó, giới thiệu Ban chấp hành nhiệm kì mới với kì vọng một nhiệm kì mới nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa.


Mời các bạn hội viên, sinh viên đến dự và đóng góp ý kiến để các đơn vị Chi hội sinh viên hoàn thiện và hoạt động tốt hơn.


Ban Thông tin & Truyền thông
Trần Sương
Được tạo bởi Blogger.