Halloween party ideas 2015

Ban Thông tin & Truyền thông trực thuộc LCHSV An Giang đã tổ chức Tuyển thành viên tháng 10/2017 để tìm kiếm những gương mặt mới, tiếp nối và phát triển công tác truyền thông cho đơn vị. Vòng Phỏng vấn được diễn ra thành công và thuận lợi vào ngày 30/9 và 01/10/2017 tại nhà học C1 và phòng thảo luận Trung tâm học liệu.
Trong không khí thoải mái, thân thiện, các ứng viên đã hoàn thành tốt bài kiểm tra năng lực và những câu hỏi phỏng vấn. Các ứng viên đã thể hiện sự tự tin, niềm yêu thích của mình đối với các quan điểm, vấn đề đưa ra. Tiếp nối, các ứng viên sẽ chuẩn bị đến với vòng Làm việc nhóm. Bên cạnh việc được tập huấn, các ứng viên sẽ được thực hành trong điều kiện thực tế các kĩ năng đã được trang bị. Chúc các ứng viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trở thành truyền thông viên chính thức của Ban Thông tin & Truyền thông.Ban Thông tin & Truyền thông
Kim Thi
Được tạo bởi Blogger.