Halloween party ideas 2015

Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang tiếp tục đồng hành, chia sẻ với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiếu học ở An Giang trong năm học 2017 - 2018. Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn việc xét chọn, cấp phát học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn:
- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình thường trú tại tỉnh An Giang, bao gồm học sinh, sinh viên đang học tại các trường công lập ngoài tỉnh.
- Hoàn cảnh gia đình: ưu tiên xét cấp cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Sau đó xét cấp cho đối tượng thuộc diện hộ gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ (có giấy xác nhận của UBND xã.
- Tiêu chuẩn học tập:
  • Tái cấp: đạt kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017 từ khá trở lên.
  • Cấp mới: căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh 3 môn năm học 2017 - 2018 (không có điểm ưu tiên) để xét, ưu tiên chọn từ cao xuống thấp.
2. Chỉ tiêu, định mức học bổng: 5.000.000đ/suất.
3. Hồ sơ xin cấp học bổng (cấp mới)
- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm);
- Bảng photo hộ nghèo, hoặc cận nghèo;
- Giấy xác nhận kết quả học tập, hạnh kiểm (rèn luyện) năm học 2016 - 2017 do trường Trung học phổ thông cấp hoặc giấy báo kết quả trúng tuyển Đại học năm học 2017 - 2018, do cơ sở đào tạo cấp.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Sinh viên Đại học ngoài tỉnh (năm thứ I) nộp hồ sơ xin cấp học bổng (cấp mới) theo quy định tại Hội Khuyến học tỉnh An Giang (Số 5 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 30/9/2017.
- Sinh viên Đại học ngoài tỉnh đã được nhận học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang năm học 2016 - 2017 và hội đủ điều kiện tái cấp thì chỉ gửi phiếu báo kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016 - 2017 do trường cấp về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 25/9/2017.
Xem chi tiết và tải mẫu đơn tại đây.
Ban Thông tin & Truyền thông
Theo http://hoikhuyenhoc.angiang.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.