Halloween party ideas 2015


Theo tinh thần thông báo Chương trình học bổng đại học ( USP) của VietHope năm học 2017 - 2018. Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị trong Trường về Chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 - Khóa 43 của Trường Đại học Cần Thơ;
2. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng: theo Thông báo chung của VietHope;
3. Hồ sơ xin cấp học bổng:
Đơn xin Học bổng Đại học theo mẫu của VietHope - Bắt buộc;
- Giấy chứng nhận Hộ nghèo hoặc Cận nghèo (bản sao) hay giấy chứng nhận của địa phương về gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Bắt buộc;
- Giấy báo nhập học của Trường Đại học Cần Thơ và học bạ THPT (bản sao) - Bắt buộc;
- Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng học tập (nếu có);
- Thư giới thiệu của thầy (cô) dạy THPT - Không bắt buộc. 


Nếu có, phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về người giới thiệu (họ tên, dạy lớp mấy, số điện thoại, địa chỉ email,... để thuận tiện cho việc xác minh khi cần thiết).

*Lưu ý: tất cả bản sao đều không cần công chứng và được để vào trong túi hồ sơ; ngoài túi hồ sơ ghi rõ "HỌC BỔNG VietHope (USP) năm 2017".
4. Địa điểm nộp hồ sơ: tại phòng Công tác Sinh viên;
5. Thời hạn: đến cuối ngày 11/10/2017.
Tải mẫu đơn: Tại đây.


Ban Thông tin & Truyền thông 
Theo: http://websrv2.ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.