Halloween party ideas 2015


Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2017-2018, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành hướng dẫn số 399/HSV về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2016-
2017 như sau:
1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy trường Đại học Cần Thơ (xét kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017)

2. Các tiêu chí chuẩn bình chọn: Xem chi tiết tại đây.

3. Hồ sơ: bao gồm Phiếu đăng ký xét (theo mẫu - tải về tại đây) và hồ sơ minh chứng theo yêu cầu.

2.1. Đối với Hội viên: nộp về Ban chấp hành Chi hội sinh viên đang sinh hoạt

2.2. Đối với Sinh viên chưa là Hội viên Hội sinh viên Việt Nam: nộp về Ban chấp hành Chi hội sinh viên nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nộp về BCH Đoàn khoa, viện, bộ môn.
4. Hạn chót nộp hồ sơ: đến hết ngày 25/9/2017.
5. Dự kiến sẽ trao tặng trong lễ kỷ niệm 09/01/2018.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2016-2017, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến Hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình chọn đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ giải đáp tại:

Ban Thông tin & Truyền thông
Theo https://yu.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.