Halloween party ideas 2015

Để đánh giá được năng lực tiếng Anh, làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xét miễn học các học phần tiếng Anh được quy định trong chương trình đào tạo; xét chọn sinh viên có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của trường; kết hợp xét miễn học các học phần tiếng Pháp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thực hiện kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 43.

Đề kiểm tra thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, và Viết; thời lượng làm bài là 90 phút, gồm 80 câu theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp; và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).
Thời gian kiểm tra và công bố kết quả:  
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/9/2017 đến 09/9/2017. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (theo Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.
- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).
- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra.
 *Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Trung tâm Học liệu và Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Cần Thơ.
Ban Thông tin & Truyền thông 
Theo:  https://tansinhvien.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.