Halloween party ideas 2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2017-2018; căn cứ điều kiện thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học nhằm giúp sinh viên (SV) khóa cũ và khoá mới nắm bắt phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, những thông tin cần thiết trong quá trình học tập,  rèn luyện và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” nghiêm túc theo quy định. 
*Thời gian: Từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2017.
Buổi sáng : 07g30
Buổi chiều: 13g30  
Ban Thông tin & Truyền thông 
Theo: https://tansinhvien.ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.