Halloween party ideas 2015

Nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên khó khăn học tốt đã đạt điểm cao trong kì thi và trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các Tân sinh viên Khóa 43 trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ thông tin học bổng như sau: 
1. Đối tượng xét cấp: dành cho Tân sinh viên Khóa 43 trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ năm 2017.
2. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng: 
- Điểm thi Đại học năm 2017 (bản sao, công chứng);
- Bản sao học bạ năm lớp 12 (để xác nhận đang học tại khu vực phía Nam);
- Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ; 
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
- Thư xin cấp học bổng Vallet 2017 khối phổ thông và trình bày hoàn cảnh khó khăn.
Lưu ý: tất cả các loại giấy tờ trên sinh viên phải để trong phong bì, ngoài phong bì ghi rõ "HỌC BỔNG VALLET KHỐI THPT NĂM 2017".
3. Thời gian thực hiện và địa điểm nộp hồ sơ: 
Nộp trực tiếp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên - Nhà điều hành, trường Đại học Cần Thơ, khu II, kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2017. 
Xem chi tiết và tải mẫu đơn tại đây.
Ban Thông tin & Truyền thông
Theo http://websrv2.ctu.edu.vn
Tin: Trần Sương

Được tạo bởi Blogger.