Halloween party ideas 2015

Trên tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa Trường và các đối tác trong việc hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên khó khăn; Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị về chương trình học bổng "Khuyến học Đại học Cần Thơ" năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Đối tượng xét cấp học bổng:
     - Tân sinh viên K.43 trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ năm 2017;
     - Có hoàn cảnh khó khăn và cần được sự hỗ trợ giúp đỡ của Nhà trường;
2. Giá trị và số lượng suất học bổng:
     Trường sẽ tiến hành xét cấp cho khoảng 80 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
3. Tiêu chí xét cấp học bổng:
      - Tân sinh viên đã hoàn tất hồ sơ nhập học vào Trường theo đúng thời gian nộp hồ sơ tập trung tại trường;
      - Có hoàn cảnh khó khăn; Ưu tiên cho sinh viên thuộc diện Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật...
      - Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2017 - 2018.
4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng:
     - Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu);
     - Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương);
     - Sổ hộ nghèo, Cận nghèo, Khuyết tật... (nếu có, photo);
 5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
     Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng "Khuyến học Đại học Cần Thơ" hoàn chỉnh hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2017.
Lưu ý: tất cả các loại giấy tờ trên được tập hợp để vào trong túi đựng hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ "HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ"
Xem chi tiết tại đây.


Ban Thông tin & Truyền thông
Theo https://tansinhvien.ctu.edu.vn
Tin: Mỹ LinhĐược tạo bởi Blogger.