Halloween party ideas 2015

Hội Khuyến học tỉnh An Giang thông báo triển khai học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học như sau: 
A. Đối tượng, nguyên tắc
- Học sinh, sinh viên An Giang đang học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng trong tỉnh và các trường Đại học công lập trong và ngoài tỉnh, trong năm học 2017 - 2018.
- Có đủ các điều kiện (hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, rèn luyện).

B. Điều kiện, tiêu chuẩn xét học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang
I. Học bổng Khuyến học
1. Tiêu chuẩn  học tập, rèn luyện:
- Sinh viên Đại học năm thứ 1 (xét mới): có điểm thi đầu vào 03 môn thi (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) từ 18 điểm trở lên.
- Sinh viên được tái cấp nếu thành tích học tập, rèn luyện năm học 2016 - 2017 và học kì I năm học 2017 - 2018 được xếp loại Khá trở lên.
2. Định mức học bổng: Học bổng được cấp 2 lần/năm học. Mỗi lần cấp là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

II. Học bổng Khuyến tài
1. Hoàn cảnh gia đình: không phân biệt hoàn cảnh gia đình.
2. Tiêu chuẩn học tập, rèn luyện
- Sinh viên Đại học năm thứ I (xét mới): có điểm thi tuyển sinh 03 môn (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) đạt từ 18 điểm trở lên.
- Sinh viên được tái cấp nếu thành tích học tập, rèn luyện năm học 2016 - 2017 và học kì I năm học 2017 - 2018 đạt: Học tập loại Giỏi, rèn luyện loại Tốt.
3. Định mức học bổng: Học bổng được cấp 2 lần/năm học. Mỗi lần cấp là 8.000.000 đồng (tám triệu đồng).

III. Học bổng đặc biệt (bảo trợ)
1. Hoàn cảnh gia đình: cha mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn trong các hộ nghèo, là công dân tốt, có ý thức phấn đấu, vượt qua nghịch cảnh.
2. Tiêu chuẩn học tập, rèn luyện
 - Sinh viên Đại học năm thứ I (xét mới): có điểm thi tuyển sinh 03 môn (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) đạt từ 24 điểm trở lên.
- Sinh viên được tái cấp nếu thành tích học tập, rèn luyện năm học 2016 - 2017 và học kì I năm học 2017 - 2018 đạt: Học tập loại Giỏi, rèn luyện loại Tốt.
3. Định mức học bổng: 28 triệu đồng/năm học. Học bổng được cấp 4 lần/năm học (7 triệu đồng/lần).

V. Hồ sơ xét cấp học bổng gồm
- Đơn xin cấp học bổng;
- Bản photo sổ hộ nghèo, sổ cận nghèo;
- Giấy báo trúng tuyển năm học 2017 - 2018;
- Giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện năm học 2016 - 2017;

VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
1. Sinh viên Đại học ngoài tỉnh lập và nộp hồ sơ theo quy định, gửi về Quỹ Khuyến học tỉnh (Số 5 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 20/9/2017. Các hồ sơ trễ hạn sẽ không được xét.
2. Hội Khuyến học tỉnh sẽ cập nhật và đăng tải danh sách sinh viên ngoài tỉnh nộp hồ sơ tại Quỹ Khuyến học tỉnh. Hội Khuyến học công bố trên website Hội Khuyến học tỉnh từ sau ngày 15/9/2017. Nếu có sai sót, thiếu chính xác sinh viên phản ánh kịp thời qua số điện thoại (0296.3952790) hoặc gửi email của Hội Khuyến học tỉnh (hoikhuyenhoc@angiang.edu.vn) để xem xét và điều chỉnh.
3. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty XSKT An Giang và trường Đại học An Giang tổ chức lễ trao học bổng tập trung cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm 2017.
Tải mẫu đơn xét cấp học bổng tại đây.
Xem chi tiết thông tin học bổng tại đây.

Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.