Halloween party ideas 2015

Tính đến nay, Chiến dịch mùa hè xanh 2017 của Mặt trận Châu Phú đã được một nửa chặng đường trên hành trình tình nguyện. Qua hơn 1 tuần tuy ngắn ngủi nhưng cả chiến dịch đã hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc đáng được ghi nhận. 

Cụ thể trong ngày 04/07/2017, các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành phiên tòa giả định tại UBND Xã Ô Long Vĩ. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động phổ cập giáo dục, các chiến sĩ còn góp sức tích cực, cùng các giáo viên trang trí trường Mẫu giáo Ô Long Vĩ cũng như hỗ trợ vận chuyển gỗ để xây nhà tình thương.

Có thể nói, tình nguyện là một hành trình vất vả, khổ cực và lắm gian nan. Thế nhưng các chiến sĩ của chúng ta lúc nào cũng giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi. Có phải chăng, trong những chông gai, thử thách trên con đường mang tên "Tình nguyện", hiển hiện đâu đó là những niềm vui, những khoảnh khắc tuyệt vời mà chỉ có ai thực sự trải nghiệm mới có thể cảm nhận được?

Ban Thông tin và Truyền thông
Ảnh: Đội Truyền thông CHSV Châu Phú
Mỹ Huyền
Được tạo bởi Blogger.