Halloween party ideas 2015

Nhằm bổ sung kiến thức và trang bị kĩ năng cần thiết tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2017. Ban chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 - Liên chi hội sinh viên An Giang thông báo Tập huấn Tình nguyện viên Chiến dịch Mùa hè xanh 2017.
Các bạn đăng kí tuyển tình nguyện viên Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 tham gia tập huấn với một số nội dung sau:
- Thời gian: 17h30, ngày 12/06/2017.
- Địa điểm: phòng 107, nhà học C1.
- Sau buổi tập huấn sẽ có 01 bài kiểm tra năng lực. Nội dung kiểm tra bao gồm 80% kiến thức trong buổi tập huấn, 20% kiến thức hỏi về tỉnh An Giang và Liên chi hội sinh viên An Giang, về các hoạt động tình nguyện.
- Lưu ý: khi đi mang theo thẻ sinh viên. Tập trung đúng giờ để điểm danh.
Các bạn tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 phải được tập huấn và kiểm tra năng lực. Các bạn chưa đăng kí tham gia tập huấn liên hệ Ban tổ chức để được điểm danh.
- Mọi chi tiết liên hệ: 
Đặng Thị Yến Nhi (số điện thoại: 0163.456.4307)
Đào Nguyễn Đức Huy (số điện thoại: 0167.827.3222)


Ban Thông tin & Truyền thông
Tin, ảnh: Thu SươngĐược tạo bởi Blogger.