Halloween party ideas 2015

Cuộc thi Tôi là Sinh viên 5 tốt lần đầu tiên được tổ chức đã nhận được những bài dự thi ấn tượng. Cuộc thi chuyển sang một chặng mới với vòng bình chọn những video, bộ ảnh ấn tượng nhất.

- Thời gian bình chọn diễn ra từ 7h00 ngày 16/05/2017 đến 23h59 ngày 22/05/2017.
- Hình thức bình chọn:
  +  Đối với ảnh/bộ ảnh: 
Điểm số được tính bằng điểm quy đổi từ số lượt like và share được từ mỗi ảnh đăng tải tại Fanpage Cuộc thi Tôi là Sinh viên 5 tốt. Mỗi lượt like tương đương 1 điểm và mỗi lượt share tương đương 2 điểm.  
    +  Đối với video:
Điểm số được quy đổi từ lượt like và share thống kê trên Youtube. Mỗi lượt like tương đương 1 điểm và mỗi lượt share tương đương 2 điểm.

Lưu ý: chỉ tính lượt share hợp lệ khi gắn hashtag #toilaSinhvien5tot #LCHSVAnGiang.
Nào, hãy cùng xem qua và bình chọn cho các video dự thi:


Còn chờ gì nữa mà không nhấn like và share cho những tác phẩm bạn yêu thích và nhớ gắn hashtag khi share!

Ban Thông tin & Truyền thông
Trần Sương

Được tạo bởi Blogger.