Halloween party ideas 2015

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đợt II, năm học 2016 - 2017 được cấp cho 67 sinh viên các trường Đại học ngoài tỉnh theo danh sách đính kèm với ba loại học bổng bảo trợ, khuyến tài và khuyến học.

Sinh viên đến nhận học bổng trực tiếp tại Hội Khuyến học tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 05 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại:076.3952.790) từ ngày 20/4/2017 đến ngày 10/5/2017 (trong giờ hành chính). Khi nhận học bổng cần mang theo thẻ sinh viên.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên, Hội Khuyến học sẽ tổ chức phát học bổng vào ngày 02/5/2017 (ngày nghỉ lễ). Do vậy, đề nghị sinh viên tranh thủ nhận học bổng đúng quy định. 

Xem danh sách sinh viên nhận học bổng tại đây.

Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.