Halloween party ideas 2015Theo thông tin nhận được từ Ủy ban Giải thưởng KOVA ngày 30/3/2017 về việc Thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 15 - năm 2017 với tiêu chi xét chọn ở 2 hạng mục mục "Triển vọng" và "Nghị lực".

- Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường và không xét đối với sinh viên năm cuối và năm nhất.

- Giá trị học bổng: 10 triệu đồng/suất đối với mục "Triển vọng" và 8 triệu đồng/suất đối với mục "Nghị lực".

- Điều kiện xét tuyển:
+ Mục "Triển vọng": kết quả học tập đạt loại xuất sắc, có đạo đức tốt, có đề tài kết quả nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao, đạt giải cấp trường trở lên trong năm 2016 hoặc 2017.
+ Mục "Nghị lực":  kết quả học tập đạt loại xuất sắc, có đạo đức tốt, thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, hoặc trường hợp mồ côi, bố mẹ khuyết tật,...và có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận.

- Hồ sơ dự tuyển:
+ Mục "Triển vọng": đơn tham gia (theo mẫu), bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả các học kỳ), bản báo cáo đầy đủ về đề tài nghiên cứu và các giấy tờ chứng nhận có liên quan, các giấy khen chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có), bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu), CMND photo công chứng và 1 ảnh chân dung sinh viên.
+ Mục "Nghị lực":  đơn tham gia (theo mẫu), bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả các học kỳ), bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu) cùng các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy khám sức khỏe,...), các giấy khen chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có), 2 hình ngôi nhà nơi sinh viên đang sống (1 tấm chụp toàn cảnh ngôi nhà ở phía trước và 1 tấm bên trong), CMND bản công chứng và 1 ảnh chân dung sinh viên.

Lưu ý: tất cả các loại giấy tờ liên quan, sinh viên tập hợp và để vào trong túi hồ sơ

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017 trong 2 hạng mục "Nghị lực" hoặc "Triển vọng" hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2017.


Theo http://websrv2.ctu.edu.vn/

Được tạo bởi Blogger.