Halloween party ideas 2015

Nhằm đạt được sự thống nhất trong công tác tổ chức các hoạt động sắp tới, Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên  An Giang đã tổ chức buổi họp mở rộng vào  trưa ngày 23/03/2017, tại phòng Nghe - nhìn lầu 3, Trung tâm Học liệu.


Buổi họp thống nhất và triển khai các hoạt động sắp tới như: cuộc thi thiết kế ấn phẩm "Tôi là sinh viên 5 tốt", cuộc thi "Tìm hiểu quê hương và con người An Giang"... Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Hội thao truyền thống lần XXI. 


Buổi họp diễn ra trong không khí sôi nổi đã đạt được sự đồng thuận cao trong các hoạt động sắp tới.

Ban Thông tin & Truyền thông

Được tạo bởi Blogger.