Halloween party ideas 2015

Để việc cấp phát học bổng Xổ số kiến thiết An Giang (kể cả học bổng khiếm khuyết tay - chân) và Quỹ học bổng Châu Á, Quỹ Khuyến học đợt II - năm học 2016 - 2017 kịp thời và chính xác, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị: 
Sinh viên Đại học thuộc các trường Đại học công lập ngoài tỉnh (được nhận học bổng Xổ số kiến thiết An Giang, học bổng khiếm khuyết tay - chân, Quỹ Khuyến học) gửi giấy xác nhận kết quả học tập, rèn luyện ở học kì I năm học 2016 - 2017 của trường về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 15/03/2017.

Xem chi tiết tại đây.

Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.