Halloween party ideas 2015

Lớp tập huấn cán bộ Hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang năm học 2016 - 2017 diễn ra từ ngày 17 đến 19/02/2017 với sự tham gia tổng số 25 cán bộ Hội đến từ 7 đơn vị Chi hội sinh viên (CHSV) trực thuộc.


Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, tập huấn kĩ năng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt để đáp ứng yêu cầu chung trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên; đồng thời, đây cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và tổ chức hoạt động phong trào giữa các cán bộ Hội.


Tham dự lớp tập huấn, các học viên được nghe các chuyên đề cơ bản: hướng dẫn, định hướng về phong trào và công tác xây dựng Hội, kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của LCHSV An Giang, tuyên truyền Nghị quyết Hội sinh viên và chỉ thị 05 của Bộ chính trị... Ngoài ra, các học viên được tập huấn các kỹ năng như: kỹ năng sắp xếp, tổ chức các hoạt động, chương trình, kỹ năng quản trò, hoạt náo và sinh hoạt tập thể. Bên cạnh các báo cáo chuyên đề các bạn còn được thực hành xây dựng kế hoạch để các buổi tập huấn mang lại hiệu quả cao. 


Trải qua 3 ngày tập huấn với các chuyên đề và hoạt động bổ ích, các cán bộ Hội đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức về tổ chức và kỹ năng cần thiết để đưa hoạt động Hội của đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Thu Sương, Cao Duyên.
Ảnh: Trang Đài.

Được tạo bởi Blogger.