Halloween party ideas 2015

Trên tinh thần chuẩn bị cho các hoạt động sắp tới, Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã tổ chức buổi họp mở rộng. Buổi họp diễn ra vào trưa ngày 15/02/2017 tại phòng hội trường số 12, văn phòng Hội sinh viên trường.


Ban chấp hành (BCH) LCHSV An Giang cùng đại diện BCH các Chi hội sinh viên đã thảo luận và thống nhất các hoạt động sắp tới. Từ nữa cuối tháng 02/2017 đến đầu tháng 03/2017 sẽ có các hoạt động nổi bật như: tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017, hội thao LCHSV An Giang lần thứ XXI, tập huấn cán bộ hội trực thuộc Liên chi... Bên cạnh đó là thông báo một số lưu ý trong các hoạt động sắp tới.

Buổi họp đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, sôi nổi hứa hẹn sẽ triển khai những hoạt động thiết thực, thú vị.

Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.