Halloween party ideas 2015

Danh sách sinh viên được nhận học bổng Doãn Tới và học bổng Hội Khuyến học năm học 2016-2017

Xem danh sách sinh viên được nhận học bổng Doãn Tới tại: https://goo.gl/hneb2u 
Xem danh sách sinh viên được nhận học bổng Hội khuyến học tại:https://goo.gl/49Gd9T 
Các bạn có tên trong danh sách đến dự lễ cấp phát 2 học bổng trên vào lúc 7g30 ngày 15/01/2017 tại hội trường 150B Đại học An Giang. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân để nhận tiền học bổng. 
Ban Thông tin  &Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.