Halloween party ideas 2015

Quỹ học bổng Khuyến học An Giang được hình thành do các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm tài trợ cho Hội Khuyến học tỉnh. Năm học 2016 - 2017, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang học tại các trường Đại học công lập ngoài tỉnh. 

Đối tượng là sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo có kết quả học tập, rèn luyện năm học trước (tái cấp) từ loại khá trở lên. Đối với sinh viên cấp mới, sinh viên năm nhất và năm 2 (2015-2016) đạt loại khá trở lên. Học bổng với định mức là 6.000.000 đồng/suất/năm học và được cấp 2 đợt.

Sinh viên các trường Đại học công lập ngoài tỉnh lập hồ sơ xin cấp học bổng và gửi trực tiếp về Quỹ Khuyến học tỉnh (Số 05, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 20/12/2016.

Hồ sơ xin cấp học bổng gồm: Đơn xin cấp học bổng (dành cho đối tượng cấp mới) theo mẫu đính kèm; Bảng photo hộ nghèo, hoặc cận nghèo; Giấy báo trúng tuyển năm học 2016 - 2017 hoặc giấy xác nhận kết quả trúng tuyển của trường.

Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổ chức thẩm định và thông báo kết quả xét chọn trước ngày 02/01/2017 và phối hợp với trường Đại học An Giang tổ chức trao học bổng chung với học bổng Doãn Tới, dự kiến đầu tháng 01/2017.

Xem chi tiết tại đây.
Tải mẫu đơn tại đây.

Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.