Halloween party ideas 2015

Quỹ học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang tiếp tục đồng hành, chia sẻ với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiếu học trong tỉnh An Giang năm học 2016 - 2017. Hội Khuyến học tỉnh An Giang hướng dẫn việc xét chọn, cấp phát học bổng Khuyến học Doãn Tới - An Giang năm học 2016 - 2017.

- Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp học bổng là học sinh, sinh viên có gia đình thường trú tại An Giang và đang học tại các trường Đại học công lập ngoài tỉnh, trường Đại học An Giang... 
- Ưu tiên xét cấp cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, sau đó mới xét cấp cho đối tượng thuộc diện gia đình khó khăn, mồ côi cha, mẹ. 
- Tiêu chuẩn học tập, hạnh kiểm (rèn luyện) năm học trước (2015 - 2016) đạt loại Khá trở lên.
Hồ sơ xin cấp học bổng gồm: 
- Đơn xin cấp học bổng (dành cho đối tượng cấp mới) theo mẫu đính kèm;
- Bảng photo hộ nghèo, cận nghèo hoặc bổ sung đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn (theo mẫu) và có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn cấp).
- Giấy xác nhận điểm trúng tuyển, giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm 1).
- Giấy xác nhận kết quả học tập, hạnh kiểm (rèn luyện) năm học 2015 - 2016 do trường cấp.
Hồ sơ xin cấp học bổng do trường lưu trữ, quản lý lâu dài.
Sinh viên đại học ngoài tỉnh nộp hồ sơ xin cấp học bổng mới theo quy định tại Quỹ Khuyến học An Giang (số 05 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 25/12/2016.
Sinh viên các trường Cao đẳng nghề, Đại học An Giang, Đại học ngoài tỉnh sẽ do nhà tài trợ, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với trường Đại học An Giang tổ chức trao học bổng trực tiếp tại Hội trường 150 - trường Đại học An Giang, vào lúc 08 giờ, ngày 15/01/2017 (thay thư mời).

Tải mẫu đơn xin cấp học bổng tại đây.
Tải mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại đây.
Xem chi tiết tại đây.


Ban Thông tin & Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.