Halloween party ideas 2015

Trong khuôn khổ chương trình trình đào tạo của Cơ quan hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel, chúng tôi xin vui mừng thông báo đến Quý cơ quan biết rằng Bộ Ngoại Giao giành học bổng cho cán bộ Việt Nam các khóa học tại Israel như sau:

1. Phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên có nguy cơ: chống bỏ học và hỗ trợ tái hòa nhập (Educational methodologies youth at-risk: preventing student dropouts and facilitating reintegration).
Thời gian học: 26/02 – 27/03/2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 04/01/2017.

2. Khóa học “Thúc đẩy nông nghiệp bền vững và phát triển nông thôn: chính sách, kế hoạch và đổi mới” (promoting sustainable agriculture and rural development: policies, planning and innovation).
Thời gian học: 23/01 – 09/02/2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 23/11/2016.

3. Khóa học “Công nghệ sau thu học: sinh lý học, bệnh lý học và xử lý sản phẩm tươi sống” (post-harvesting philosophy, pathology and handling of fresh commodities).
Thời gian học: 05 – 24/02/2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 05/12/2016.

Mọi chi tiết liên quan đến khóa học bao gồm: học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do Israel tài trợ. Tiền vé máy bay hai chiều Việt nam – Israel sẽ do cơ quan cử học viên hoặc do học viên tự chi trả.

Yêu cầu ứng viên có bằng chuyên ngành, tiếng Anh tốt. Đính kèm là chi tiết khóa học. Học viên sẽ được mời phỏng vấn. Mẫu đơn được đăng tại http://bit.ly/applyform16.

Thông tin thêm xin liên lạc với cô Nguyễn Bảo An, điện thoại (04)38433140(máy lẻ 511), di động 0913 213 114, email mashav@hanoi.mfa.gov.il

Theo https://yu.ctu.edu.vn
 ooglTrong khuôn khổ chương trình trình đào tạo của Cơ quan hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel, chúng tôi xin vui mừng thông báo đến Quý cơ quan biết rằng Bộ Ngoại Giao giành học bổng cho cán bộ Việt Nam các khóa học tại Israel như sau:
Trong khuôn khổ chương trình trình đào tạo của Cơ quan hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel, chúng tôi xin vui mừng thông báo đến Quý cơ quan biết rằng Bộ Ngoại Giao giành học bổng cho cán bộ Việt Nam các khóa học tại Israel như sau:1. Phương pháp giáo dục cho thanh thiếu niên có nguy cơ: chống bỏ học và hỗ trợ tái hòa nhập (Educational methodologies youth at-risk: preventing student dropouts and facilitating reintegration).Thời gian học: 26/02 – 27/03/2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 04/01/2017.2. Khóa học “Thúc đẩy nông nghiệp bền vững và phát triển nông thôn: chính sách, kế hoạch và đổi mới” (promoting sustainable agriculture and rural development: policies, planning and innovation).Thời gian học: 23/01 – 09/02/2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 23/11/2016.3. Khóa học “Công nghệ sau thu học: sinh lý học, bệnh lý học và xử lý sản phẩm tươi sống” (post-harvesting philosophy, pathology and handling of fresh commodities).Thời gian học: 05 – 24/02/2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 05/12/2016.Mọi chi tiết liên quan đến khóa học bao gồm: học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn ở sẽ do Israel tài trợ. Tiền vé máy bay hai chiều Việt nam – Israel sẽ do cơ quan cử học viên hoặc do học viên tự chi trả.Yêu cầu ứng viên có bằng chuyên ngành, tiếng Anh tốt. Đính kèm là chi tiết khóa học. Mẫu đơn được đăng tại http://bit.ly/applyform16. Học viên sẽ được mời phỏng vấn.Thông tin thêm xin liên lạc với cô Nguyễn Bảo An, điện thoại (04)38433140(máy lẻ 511), di động 0913 213 114, email mashav@hanoi.mfa.gov.ilTheo https://yu.ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.