Halloween party ideas 2015

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ kinh phí, được Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức cấp phát cho học sinh sinh viên (HS-SV) trong tỉnh An Giang. Học bổng góp phần tạo điều kiện và nâng cao chất lượng học tập của HS-SV, được đánh giá qua hiệu suất học tập.


Các bạn xem danh sách tại đây.

Ban Thông tin & Truyền thông

Được tạo bởi Blogger.