Halloween party ideas 2015

Trong khung thời gian từ ngày 21/9/2016 đến ngày 24/9/2016, Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức đại hội cho các Chi hội trực thuộc tại phòng họp Hội sinh viên trường, nhằm hoàn thiện công tác tổ chức, hướng đến một kỳ đại hội thành công.

Bên cạnh đó, việc khẳng định tính chuyên nghiệp, vị thế vững chắc và sự tiến bộ từng ngày trong công tác hội của đơn vị phần nào được thể hiện qua các kỳ đại hội. Vì thế LCHSV An Giang luôn chú trọng hoàn thiện hơn trong từng hoạt động đại hội qua các nhiệm kỳ.


Buổi tập huấn diễn ra trang trọng nhưng không làm giảm đi không khí ấm áp, vui tươi và nhiệt tình trong từng hành động chia sẽ cũng như cách truyền đạt nguyện vọng, tâm ý của các thành viên trong buổi tập huấn.

Ban Thông tin & Truyền thông
Tin & Ảnh : Hồng Vân

Được tạo bởi Blogger.