Halloween party ideas 2015

1. Đối tượng chọn xét học bổng
– Sinh viên đang học các khóa tại trường, kể cả khóa mới trúng tuyển năm 2016 – khóa 42, ưu tiên cho sinh viên có hộ khẩu thường trú thuộc TP Cần Thơ
– Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, hoặc thuộc diện hộ nghèo; cận nghèo
– Có thành tích học tập từ khá trở lên và rèn luyện từ Tốt trở lên
– Chưa được nhận bất kỳ học bổng của tổ chức, cá nhân khác
2. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên trường, đến hết ngày 14/9/2016
Theo http:// yu.ctu.edu.vnĐược tạo bởi Blogger.