Halloween party ideas 2015

Ngày 25/8/2016, lúc 11h50 tại phòng họp A-LRC, trường đại học Cần Thơ, Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã diễn ra phiên họp mở rộng lần 2, tháng 8/2016. Nối tiếp phiên họp đầu tiên, các kế hoạch sinh hoạt và phong trào Hội trong tháng 8/2016 được bàn bạc chi tiết hơn và đi đến thống nhất chung ở lần họp thứ hai.

Những nội dung được trình bày và trao đổi trong phiên họp này gồm các hoạt động : Thông báo cụ thể lịch lao động và công tác xã hội học kì 1 năm học 2016-2017, chuẩn bị cho công tác sinh viên 5 tốt 2016-2017, báo cáo tiến trình triển khai và thực hiện kế hoạch đón Tết Trung thu 2016. Hoạt động nổi bật hàng năm sắp tới 11/9/2016 Ngày hội nói tiếng Anh và công tác chuẩn bị cho đại hội các Chi hội sinh viên trực thuộc là hai vấn đề được chú trọng triển khai trong phiên họp.

Phiên họp kết thúc tốt đẹp lúc 13h20 với sự tham gia chỉ đạo của ban chấp hành LCHSV An Giang cùng đại diện ban chấp hành các Chi hội trực thuộc.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Hồng Vân
Ảnh : Đội hình Truyền thông
Được tạo bởi Blogger.