Halloween party ideas 2015

Vào trưa ngày 11/08/2016 tại phòng thảo luận A LRC, Ban chấp hành (BCH) Liên chi hội sinh viên An Giang đã tổ chức buổi họp mở rộng tháng 08/2016 cùng với BCH các Chi hội trực thuộc.
Các bạn đã có sự nhìn lại về Chiến dịch Mùa hè xanh, cũng như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại các đơn vị. Thông báo về một số mốc thời gian lưu ý về kiểm tra tài chính, lịch lao động... Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai một số hoạt động sắp tới như: tổ chức Trung thu tại địa phương, các hoạt động chào đón tân sinh viên, thu gom giáo trình cũ, chai nhựa....
Buổi họp kết thúc trên tinh thần sẽ tổ chức những hoạt động thiết thực ý nghĩa trong thời gian sắp tới.

Ban Thông tin Truyền thông
Hoàng Sơn, Thu Sương

Được tạo bởi Blogger.