Halloween party ideas 2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2016 - 2017...Xem chi tiết
Lưu ý đối với sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 
- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh sinh hoạt đầu năm Nhóm 02 sang buổi tối ngày 07/8/2016Nhóm 03 sang buổi tối ngày 14/8/2016. Địa điểm vẫn tại Hội trường lớn Khu II./.

Theo http:// ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.