Halloween party ideas 2015

Chiến dịch Mùa hè xanh 2016 đã chính thức khởi động với buổi tập huấn đầu tiên cùng với sự tham gia của 161 tình nguyện viên chính thức ở năm mặt trận trên địa bàn tỉnh An Giang.
Vào tối ngày 04/06/2016, tại phòng 103 và 104 của Nhà học C1 đã diễn ra buổi Tập huấn Tình nguyện viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2016 ở cả 5 mặt trận. Phòng 103 với 3 mặt trận, Phú Tân, Chợ Mới và Châu Thành và 2 mặt trận Tri Tôn và Thoại Sơn ở phòng 104.


Buổi tập huấn đã phổ biến công việc cụ thể ở mỗi mặt trận và phân chia nhiệm vụ cho các bạn tình nguyện viên. Ban tổ chức cũng đã lưu ý, nhắc nhở nội quy, một số thông tin và triển khai các mốc thời gian họp đội sắp tới.Chiến dịch Mùa hè xanh 2016 của Liên chi hội sinh viên An Giang đang có những bước khởi động. Hãy cùng dõi theo những bước chân tình nguyện của chúng tôi trong suốt chiến dịch. Thông tin về Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2016 sẽ được cập nhật tiếp trong thời gian tới.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Thu Sương
Ảnh: Đội hình truyền thông
Được tạo bởi Blogger.