Halloween party ideas 2015

I.    MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
Hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2016 và Quốc tế lao động 01/05; đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các bạn Hội viên - Sinh viên An Giang hiểu biết rõ hơn về văn hóa, lịch sử, con người cũng như những truyền thống tốt đẹp của quê hương An Giang nói riêng và miền đất Nam Bộ nói chung để từ đó thể hiện tình yêu quê hương và lòng tự hào của những người con An Giang. 
II.    NỘI DUNG
1.   Cuộc thi “Chuông vàng An Giang”
v Đối tượng tham gia: Các bạn Hội viên – Sinh viên An Giang đang học tập tại trường Đại học Cần Thơ và các bạn Sinh viên có quan tâm, mong muốn tham gia cuộc thi.
v Thời gian và địa điểm
-  Thời gian: 7h00 – 10h30 ngày 24/04/2016.
-  Địa điểm: sân Văn phòng Đoàn thanh niên, trường Đại học Cần Thơ (dự kiến).
2.   Cuộc thi “An Giang trong tôi”
v Đối tượng và số lượng tham gia: gồm 8 đội đến từ 8 đơn vị Chi hội trực thuộc LCHSV An Giang. Mỗi đội cử đại diện 5 thành viên tham gia cuộc thi (riêng đối với CHSV Hòa An và Ban Thông tin và Truyền thông sẽ kết hợp thành 01 đội chơi gồm 5 thành viên).
v Thời gian và địa điểm
-  Thời gian: 18h30 – 21h00, ngày 24/04/2016.
-  Địa điểm: Phòng 106, nhà học C1, trường Đại học Cần Thơ (dự kiến)


Ban Thông tin & Truyền thông
Trưởng ban: Hoàng Sơn


Được tạo bởi Blogger.