Halloween party ideas 2015

Vào lúc 11h50 ngày 25/02/2016, tại phòng A- LRC, Liên chi hội sinh viên ( LCHSV ) An Giang tổ chức buổi họp mở rộng lần thứ 2 trong tháng 2/2016 dưới sự chủ trì của anh Trương Minh Tiến - Liên chi hội trưởng.
Họp mở rộng lần 2 tháng 2/2016

Trong phần đầu buổi họp, các nội dung như nhắc nhở các đơn vị Chi hội gửi danh sách đăng kí lao động học kì 2 năm học 2015 - 2016, hoạt động công tác xã hội trong học kì 2 này cũng được nhắc nhở triển khai nhanh chóng cùng với lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị Chi hội cũng báo cáo về tình hình tập huấn tình nguyện viên cho kế hoạch Giao lưu Học sinh - Sinh viên và tình hình chuẩn bị cho Ngày Hội tuyển sinh sắp diễn ra vào đầu tháng 3 tới.
Đầu buổi họp

Kế đến là phần trọng tâm của buổi họp, tiếp nối nội dung buổi họp lần 1 vừa qua, trên tinh thần sẽ khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 20 vào ngày 06/03/2016, các thành viên đại diện đã bỏ phiếu thống nhất về Điều lệ thi đấu và các vấn đề có liên quan nhằm đưa đến những thống nhất chung cùng sự thống nhất, đồng lòng của toàn LCHSV An Giang.
Các thành viên đóng góp ý kiến cho vấn đề trọng tâm

Buổi họp kết thúc vào lúc 13h15, hứa hẹn những hoạt động đầy ý nghĩa tích cực sẽ được triển khai.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin : Hồng Vân
Ảnh : Hồng Vân
Được tạo bởi Blogger.