Halloween party ideas 2015

Lúc 11h50 ngày 16/2/2016, phiên họp lệ mở rộng tháng 2/2016 của Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang đã diễn ra tại phòng họp A - LRC. Đến tham gia buổi họp có đại diện các đơn vị Chi hội trực thuộc cùng Ban chấp hành LCHSV AN Giang dưới sự chủ trì của anh Trương Minh Tiến - Liên chi hội trưởng.
Họp mở rộng tháng 2/2016

Nội dung cuộc họp bao gồm nhắc nhở hoàn thành báo cáo cuối tháng 2/2016 và chuẩn bị kế hoạch hoạt động cho tháng 3/2016, kiểm tra công tác chuẩn bị hoạt động giao lưu học sinh - sinh viện sắp diễn ra. Đặc biệt, Hội thao truyền thống lần thứ 20 là vấn đề được xem là trọng tâm của buổi họp.
Trong cuộc họp, đại diện các đơn vị Chi hội trực thuộc cũng đã thống nhất thành phần ban tổ chức cho các môn thi bóng đá, bóng chuyền và chạy việt dã - tiếp sức. Đồng thời, việc bốc thăm đấu loại cho các môn thi bóng đá, bóng chuyền đã được tiến hành trong công khai và minh bạch.
Đại diện biểu quyết các hoạt động

Phiên họp kết thúc lúc 13h20, hứa hẹn một thành công mới trong tháng 2 và 3 năm 2016.
Ban Thông tin & Truyền thông
Tin : Hồng Vân
Ảnh : Hoàng Sơn, Hồng Vân
Được tạo bởi Blogger.